IAHR, founded in 1935, is a worldwide independent member-based organisation of engineers and water specialists working in fields related to the hydro-environmental sciences and their practical application. Activities range from river and maritime hydraulics to water resources development and eco-hydraulics, through to ice engineering, hydroinformatics, and hydraulic machinery.
Log On
About IAHRDirectoryCommitteesMy IAHRNews & JournalseLibraryeShopEventsJoin IAHRWorld CongressDonate
spacer.gif
You are here : Home : News List
Go Back...

PhD position in Sustainable Urban Drainage Solutions, Univ. of Iceland, Iceland

Námsbraut í Umhverfisverkfræði við Háskóla Íslands auglýsir lausa til umsóknar stöðu doktorsnema í umhverfisverkfræði (eða umhverfisfræði) með áherslu á blágrænar regnvatnslausnir í borgarumhverfinu. Verkefnið er styrkt til þriggja ára af Rannsóknasjóði, Rannís. Rannsóknin er unnin í samstarfi við Vatnaverkfræðideild Háskólans í Lundi, Landbúnaðarháskóla Íslands og íslenska hagsmunaaðila. 

Starfssvið

Markmið doktorsverkefnisins er að lýsa myndun ofanvatns og virkni blágrænna ofanvatnslausna í misleitu borgarumhverfi á veturna þar sem tíð skipti eru á milli frosts og þíðu. Verkefnið innifelur mælingar á yfirborðsrennsli og jarðvegsísig í svelgjum, úrvinnslu gagna, og vatnafræðilegar hermanir. Niðurstöðurnar verða birtar í alþjóðlegum vísindatímaritum.   

Bakgrunnsupplýsingar um hverfið sem verður rannsakað og tengd prógrömm:

Urriðaholt hverfið hannað með tilliti til blágrænna ofanvatnslausna sjá hér: (https://www.youtube.com/watch?v=sq8K9rcV1u8)

Lund University “Sustainable Urban Flood Management, SUrF” sjá hér: (http://www.surf.lu.se/ ), 

Lund University “Urban Nature: Nature Based Solutions (NBS) in Urban Areas” research project sjá hér: (http://www.cec.lu.se/research/urban-nature)

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið MSc gráðu í umhverfis- og/eða byggingarverkfræði, eða í umhverfisvísindum með sterkan eðlisfræðibakgrunn. Reynsla við gagnaúrvinnslu og vatnafræðilega líkangerð er ákjósanleg. Umsækjendur þurfa að vera sjálfstæðir í vinnubrögðum og búa yfir færni í aðferðafræði og mannlegum samskiptum. Enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði fyrir samþykkt í námið. Sá sem verður ráðinn þarf að senda formlega umsókn um doktorsnám á heimasíðu Háskóla Íslands.

Umsóknarferli

Samkomulag verður um upphafsdag, en ákjósanlegt er að það verði í síðasta lagi í september 2018. 

Umsókninni skal fylgja kynnisbréf þar sem fram kemur hvað vekur áhuga umsækjanda á verkefninu og hvað hann/hún hefur fram að færa við mótun og vinnslu þess. Kynnisbréfið skal ekki vera lengra en ein blaðsíða. Til viðbótar skal fylgja; i) ferilskrá, ii) afrit af prófskírteinum (grunnnám og meistaranám), iii) tvö umsagnarbréf og upplýsingar um hvernig má hafa samband við umsagnaraðila, og iv) yfirlýsing um ensku kunnáttu (mest hálf blaðsíða), og niðurstöður TOEFL/IELTS prófs ef þær upplýsingar liggja fyrir. 
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags og fjármálaráðherra.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa 360 manns við rannsóknir og kennslu á sviði verkfræði og náttúruvísinda. Starfsumhverfið er alþjóðlegt enda eykst sífellt hlutfall erlendra starfsmanna og nemenda við sviðið, en fjórðungur bæði starfsmanna og framhaldsnema eru erlendir. Nemendur Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru um 2300 talsins í sex deildum. Þar af eru 350 í meistaranámi og 150 í doktorsnámi.  Rannsóknarstofnanir sviðsins eru Jarðvísindastofnun og Eðlisvísindastofnun sem tilheyra báðar Raunvísindastofnun, Líf- og umhverfisvísindastofnun, Verkfræðistofnun og Stofnun Sæmundar fróða sem er þverfræðileg stofnun og heyrir undir öll fræðasvið háskólans. 

Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun Íslands og er í hópi 250 bestu háskóla heims samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education.

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Hrund Andradóttir prófessor (hrund@hi.is). 

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2018
Read more
Join IAHR
IAHR Media Library
EVENTS
01 January 2020 - 30 December 2020
14th International Conference on Hydroinformatics
18 January 2020 - 18 December 2020
30th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
17 August 2020 - 19 August 2020
8th International Conference on Flood Management (ICFM)
See all Events
LinkedIN
Twitter